Výzkumný projekt mikroexpandérů úspěšně zahájen prostřednictvím online spolupráce

19. 3. 2021
Bez ohledu na situaci kolem Covid19 a chaotický nesystémový přístup v rámci ČR byl projekt úspěšně zahájen!

Online spolupráce není dokonalým řešením pro vytváření vazeb mezi novými kolegy, ale v rámci online schůzek a elektronických komunikačních kanálů tým zahájil společné úsilí vedoucí do budoucna k různým návrhům expandérů a výzkumným aktivitám.

Tento druh práce vyžaduje skvělou týmovou práci, kde každý pomáhá svým vlastním tempem. Určitě stále existují určité mezery, pokud řešitelský tým dříve nestrávili roky spoluprací jako výzkumní pracovníci. Vynikající kvalita zapojených výzkumných pracovníků a jejich otevřený a přátelský přístup zlepšují úsilí o spolupráci a projekt krok za krokem směřuje kupředu.