Zprovozněn lamelový expandér pro testování bezmazného provozu

20. 12. 2023

Rok 2023 byl rokem postupného zprovoznění všech experimentálních expandérů v projektu Dexpand. Posledním v sérii je lamelový expandér pro testování bezmazného provozu. Zatímco tým z ČVUT má bohaté zkušenosti s provozem lamelových expandérů v ORC systémech s MM a v něm několika procenty rozpuštěného oleje (pro zajíštění mazání čerpadel a pro samotný expanér), využití lamélového expandéru v systémech bez oleje je předmětem výzkumu a vývoje. Původně byl plánovaný výsledek projektu lamelový expandér pro systém EXPAND pracující s isobutanem. Vzhledem ke komplikacím s tímto systémem byla ale nutná změna projektu a výsledek byl upraven na expandér simulující podmínky provozu v isobutanové trati, ale provozovaný na vzduchové trati.

Výsledný expandér je navržen pro výkony kolem 1 kW, ideální pro variabilitu pro různé experimenty. Nicméně obdobná velikost může najít uplatnění i v mikrokogeneračních aplikacích. Systém byl úspěšně zprovozněn na vzduchové experiemntální trati a byly získány hlavní charakteristiky. Mezi plánované další aktivity nyní patří ověření dlouhodobého provozu pro predikci životnosti stroje.