Souhrnná publikace geometrií, experimentálních dat a mapování proveditelnosti expandérů

17. 3. 2022

Zpráva obsahující geometrie experimentálních expandérů, experimentální údaje včetně údajů o výkonnosti mimo návrh, výsledky mapování výkonnostních, geometrických a nákladových parametrů (tj. parametrů proveditelnosti) pro uvažovaný rozsah parametrů expandérů.