Společné odborné články

17. 3. 2022

Výsledky projektu budou během trvání projektu publikovány alespoň ve dvou vědeckých článcích v časopisech uvedených v databázi Scopus, přičemž primárním cílem jsou časopisy se slušným impakt faktorem.