Turboexpandér pro pracovní látku isobutane

17. 3. 2022

Epandér bude založen na impulsní axiální jednostupňové turbíně. Zkoušky budou provedeny (kromě případného primárního ověření) na zkušebním zařízení na isobutan v NTNU. Předpokládané konstrukční parametry: vstupní tlak v rozmezí 600-1600 kPa, vstupní teplota do 150 °C, výstupní tlak 200 kPa, výkon 25-50 kW.