Závěrečná správa projektu s mapováním parametrů a návrhovýmia experimentálními daty

14. 6. 2024

Projekt DEXPAND koncem dubna úspěšně ukončil svou aktivní fázi a vstoupil do fáze udržitelnosti. Závěrečnou zprávu o projektu se shrnutím geometrií, experimentálních dat a mapováním proveditelnosti expandérů, jakož i další výsledky a užitečné zdroje pro vývoj expandérů naleznete na úložišti Github: https://github.com/janspale/DEXPAND.