Isobutanová turbína úspěšně otestována, ale další experimenty na zařízení EXPAND v nejistotě kvůli mechanickým problémům.

2. 5. 2023
Isobutane turbine and EXPAND rig issues

Projekt DExpand, který se věnuje rozvoji decentralizovaných systémů výroby energie pomocí technologie organického Rankinova cyklu (ORC), se setkal se smíšenými výsledky, pokud jde o zkušební zařízení EXPAND s izobutanem.

Navzdory problémům, jako jsou mechanické poruchy během uvádění zařízení EXPAND do provozu, projektový tým úspěšně otestoval izobutanovou turbínu a v omezených podmínkách dosáhl izentropické účinnosti až 60 %. Tento slibný výsledek připravuje půdu pro budoucí vylepšení. Mechanické problémy však významně ovlivnily časový plán dalšího testování a uvedení do provozu, což zdůrazňuje potřebu úprav a pokračování experimentů v roce 2024. Přizpůsobivost a pokrok projektu navzdory neúspěchům podtrhují jeho komplexní přístup k rozvoji technologie ORC expanderů, přičemž se plánují další experimentální práce na axiální turbíně s izobutanem a další publikace k šíření výsledků.