Dosažené funkční vzorky: Vzhůru k budoucnosti energetické účinnosti v technologii expandérů a turbín

16. 2. 2024

Projekt Dexpand, který usiluje o zvýšení energetické účinnosti a hledání udržitelných řešení, zaznamenal významný pokrok, když dosáhl klíčových úspěchů v oblasti technologií expandérů a turbín. Tento projekt, řízený konsorciem, se soustředil na vylepšení expandérů pro použití v malých distribuovaných energetických systémech s výkonem od 1 do 50 kW. Cílem nebylo pouze posunout možnosti stávající technologie, ale také zpřístupnit udržitelné energetické zdroje za dostupné ceny.

Vrcholným bodem těchto snah bylo sestavení a zprovoznění čtyř expandérů: axiálních turbín pro MM a izobutan, radiální turbíny „Elektra“  a lamelového expandéru. Tento krok představuje důležitý milník pro projekt, který se nyní v poslední fázi zaměřuje na další experimentální kampaně, analýzu získaných dat, shrnutí výsledků a finální úpravy návrhů na základě zkušeností získaných během testování.