Turboexpandér pro pracovní látku MM

17. 3. 2022

Bude navržen, sestrojen a otestován funkční vzorek turboexpandéru (TE) pracujícího s pracovní kapalinou hexamethyldisiloxan (MM). Jmenovitý výkon TE bude v rozmezí 3-10 kW. Koncepce expandéru bude vybrána na základě modelování proveditelného řešení z možností impulsních turbín.

Zkoušky budou prováděny především na zkušebním zařízení MM na ČVUT. Předpokládané konstrukční parametry (mohou se později lišit): vstupní tlak kolem 500 kPa, vstupní teplota <190 °C, výstupní tlak kolem 60 kPa.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)